Księga Psalmów. Chapter 87

1 Synom Korego psalm i pieśń. Fundament jego jest na górach świętych.
2 Umiłował Pan bramy Syońskie nad wszystkie przybytki Jakóbowe.
3 Sławne o tobie rzeczy powiadają, o miasto Boże! Sela.
4 Wspomnę na Egipt, i na Babilon przed swymi znajomymi; oto i Filistyńczycy, i Tyryjczycy, i Murzyni rzeką, że się tu każdy z nich urodził.
5 Także i o Syonie mówić będą:Ten i ów urodził się w nim; a sam Najwyższy ugruntuje go.
6 Pan policzy narody, gdy je popisywać będzie, mówiąc:Ten się tu urodził. Sela.
7 Przetoż o tobie śpiewać będą z pląsaniem wszystkie siły żywota mego.
1 Synom Korego psalm i pieśń. Fundament jego jest na górach świętych.
2 Umiłował Pan bramy Syońskie nad wszystkie przybytki Jakóbowe.
3 Sławne o tobie rzeczy powiadają, o miasto Boże! Sela.
4 Wspomnę na Egipt, i na Babilon przed swymi znajomymi; oto i Filistyńczycy, i Tyryjczycy, i Murzyni rzeką, że się tu każdy z nich urodził.
5 Także i o Syonie mówić będą:Ten i ów urodził się w nim; a sam Najwyższy ugruntuje go.
6 Pan policzy narody, gdy je popisywać będzie, mówiąc:Ten się tu urodził. Sela.
7 Przetoż o tobie śpiewać będą z pląsaniem wszystkie siły żywota mego.