Księga Psalmów. Chapter 83

1 Pieśń i psalm Asafowy.
2 O Boże! nie milczże, nie bądź jako ten, co nie słyszy, i nie chciej się uspokoić, o Boże!
3 Bo się oto nieprzyjaciele twoi burzą, a ci, którzy cię w nienawiści mają, podnoszą głowę.
4 Przeciwko ludowi twemu wymyślili chytrą radę, a spiknęli się przeciw tym, których ty ochraniasz;
5 Mówiąc: Pójdźcie, a wytraćmy ich, niech nie będą narodem, tak, żeby i nie wspominano więcej imienia Izraelskiego.
6 Albowiem spiknęli się jednomyślnie, przymierze przeciwko tobie uczynili:
7 Namioty Edomczyków, i Ismaelczyków, Moabczyków, i Agareńczyków,
8 Giebalczyków,i Ammonitczyków, i Amalekitczyków, także Filistyńczyków z tymi, którzy mieszkają w Tyrze;
9 Więc i Assyryjczycy złączyli się z nimi, będąc ramieniem synom Lotowym. Sela.
10 Uczyńże im tak jako Madyjanczykom, jako Sysarze, jako Jabinowi u potoku Cyson.
11 Którzy są wygładzeni w Endor; stali się jako gnój na ziemi.
12 Obchodźże się z nimi, i z ich hetmanami, jako z Orebem, i jako z Zebą, i jako z Zebeem, i jako z Salmanem, ze wszystkimi książętami ich;
13 Bo rzekli: Posiądźmy dziedzicznie przybytki Boże.
14 Boże mój! uczyńże ich jako koło, i jako źdźbło przed wiatrem.
15 Jako ogień, który las pali, i jako płomień, który zapala góry.
16 Tak ich ty wichrem twoim ścigaj, a burzą twą zatrwóż ich.
17 Napełnij twarze ich pohańbieniem, aby szukali imienia twego, Panie!
18 Niech będą zawstydzeni i ustraszeni aż na wieki, a będąc pohańbieni niech zaginą. A tak niech poznają, żeś ty, którego imię jest Pan, tyś sam Najwyższym nad wszystką ziemią.
1 Pieśń i psalm Asafowy.
2 O Boże! nie milczże, nie bądź jako ten, co nie słyszy, i nie chciej się uspokoić, o Boże!
3 Bo się oto nieprzyjaciele twoi burzą, a ci, którzy cię w nienawiści mają, podnoszą głowę.
4 Przeciwko ludowi twemu wymyślili chytrą radę, a spiknęli się przeciw tym, których ty ochraniasz;
5 Mówiąc: Pójdźcie, a wytraćmy ich, niech nie będą narodem, tak, żeby i nie wspominano więcej imienia Izraelskiego.
6 Albowiem spiknęli się jednomyślnie, przymierze przeciwko tobie uczynili:
7 Namioty Edomczyków, i Ismaelczyków, Moabczyków, i Agareńczyków,
8 Giebalczyków,i Ammonitczyków, i Amalekitczyków, także Filistyńczyków z tymi, którzy mieszkają w Tyrze;
9 Więc i Assyryjczycy złączyli się z nimi, będąc ramieniem synom Lotowym. Sela.
10 Uczyńże im tak jako Madyjanczykom, jako Sysarze, jako Jabinowi u potoku Cyson.
11 Którzy są wygładzeni w Endor; stali się jako gnój na ziemi.
12 Obchodźże się z nimi, i z ich hetmanami, jako z Orebem, i jako z Zebą, i jako z Zebeem, i jako z Salmanem, ze wszystkimi książętami ich;
13 Bo rzekli: Posiądźmy dziedzicznie przybytki Boże.
14 Boże mój! uczyńże ich jako koło, i jako źdźbło przed wiatrem.
15 Jako ogień, który las pali, i jako płomień, który zapala góry.
16 Tak ich ty wichrem twoim ścigaj, a burzą twą zatrwóż ich.
17 Napełnij twarze ich pohańbieniem, aby szukali imienia twego, Panie!
18 Niech będą zawstydzeni i ustraszeni aż na wieki, a będąc pohańbieni niech zaginą. A tak niech poznają, żeś ty, którego imię jest Pan, tyś sam Najwyższym nad wszystką ziemią.