Księga Psalmów. Chapter 82

1 Psalm Asafowy. Bóg stoi w zgromadzeniu Bożem, a w pośród bogów sądzi i mówi:
2 Dokądże będziecie niesprawiedliwie sądzić, a osoby niezbożników przyjmować? Sela.
3 Czyńcie sprawiedliwość ubogiemu i sierotce;utrapionego i niedostatecznego usprawiedliwiajcie.
4 Wyrwijcie chudzinę i nędznego, a z ręki niepobożnej wyrwijcie go.
5 Lecz oni nic nie wiedzą, ani rozumieją; w ciemnościach ustawicznie chodzą; zaczem się zachwiały wszystkie grunty ziemi.
6 Jam rzekł: Bogowieście, a synami Najwyższego wy wszyscy jesteście.
7 A wszakże jako i inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z książąt upadniecie.
8 Powstańże, o Boże! a sądź ziemię; albowiem ty dziedzicznie trzymasz wszystkie narody.
1 Psalm Asafowy. Bóg stoi w zgromadzeniu Bożem, a w pośród bogów sądzi i mówi:
2 Dokądże będziecie niesprawiedliwie sądzić, a osoby niezbożników przyjmować? Sela.
3 Czyńcie sprawiedliwość ubogiemu i sierotce;utrapionego i niedostatecznego usprawiedliwiajcie.
4 Wyrwijcie chudzinę i nędznego, a z ręki niepobożnej wyrwijcie go.
5 Lecz oni nic nie wiedzą, ani rozumieją; w ciemnościach ustawicznie chodzą; zaczem się zachwiały wszystkie grunty ziemi.
6 Jam rzekł: Bogowieście, a synami Najwyższego wy wszyscy jesteście.
7 A wszakże jako i inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z książąt upadniecie.
8 Powstańże, o Boże! a sądź ziemię; albowiem ty dziedzicznie trzymasz wszystkie narody.