Księga Psalmów. Chapter 80

1 Przedniejszemu śpiewakowi na Sosannim psalm świadectwa Asafowi.
2 O Pasterzu Izraelski! posłuchaj, który prowadzisz Józefa jako stado owiec; który siedzisz na Cherubinach, rozjaśnij się.
3 Wzbudź moc swoję przed Efraimem, i Benjaminem, i Manasesem, a przybądź na wybawienie nasze.
4 O Boże! przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.
5 Panie, Boże zastępów! dokądże się będziesz gniewał na modlitwę ludu swego?
6 Nakarmiłeś ich chlebem płaczu, i napoiłeś ich łzami miarą wielką.
7 Wystawiłeś nas na zwadę sąsiadom naszym; a nieprzyjaciołom naszym, aby sobie z nas śmiech stroili.
8 O Boże zastępów; przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.
9 Tyś macicę winną z Egiptu przeniósł; wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją.
10 Uprzątnąłeś dla niej, i sprawiłeś, że się rozkorzeniła i napełniła ziemię.
11 Okryte są góry cieniem jej, a gałęzie jej jako najwyższe cedry.
12 Rozpuściła latorośle swe aż do morza, i aż do rzeki gałązki swe.
13 Przeczżeś tedy rozwalił płot winnicy, tak, że ją szarpają wszyscy, którzy mimo drogą idą?
14 Zniszczył ją wieprz dziki, a zwierz polny spasł ją.
15 O Boże zastępów! nawróć się proszę, spojrzyj z nieba, i obacz, a nawiedź tę winną macicę;
16 Tę winnicę, którą szczepiła prawica twoja, i latorosłki, któreś sobie zmocnił.
17 Spalona jest ogniem, i wyrąbana; ginie od zapalczywości oblicza twego.
18 Niech będzie ręka twoja nad mężem prawicy twojej, nad synem człowieczym, któregoś sobie zmocnił.
19 A nie odstąpimy od ciebie; zachowaj nas przy żywocie, a imienia twego wzywać będziemy. O Panie, Boże zastępów! nawróćże nas zasię; rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.
1 Przedniejszemu śpiewakowi na Sosannim psalm świadectwa Asafowi.
2 O Pasterzu Izraelski! posłuchaj, który prowadzisz Józefa jako stado owiec; który siedzisz na Cherubinach, rozjaśnij się.
3 Wzbudź moc swoję przed Efraimem, i Benjaminem, i Manasesem, a przybądź na wybawienie nasze.
4 O Boże! przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.
5 Panie, Boże zastępów! dokądże się będziesz gniewał na modlitwę ludu swego?
6 Nakarmiłeś ich chlebem płaczu, i napoiłeś ich łzami miarą wielką.
7 Wystawiłeś nas na zwadę sąsiadom naszym; a nieprzyjaciołom naszym, aby sobie z nas śmiech stroili.
8 O Boże zastępów; przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.
9 Tyś macicę winną z Egiptu przeniósł; wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją.
10 Uprzątnąłeś dla niej, i sprawiłeś, że się rozkorzeniła i napełniła ziemię.
11 Okryte są góry cieniem jej, a gałęzie jej jako najwyższe cedry.
12 Rozpuściła latorośle swe aż do morza, i aż do rzeki gałązki swe.
13 Przeczżeś tedy rozwalił płot winnicy, tak, że ją szarpają wszyscy, którzy mimo drogą idą?
14 Zniszczył ją wieprz dziki, a zwierz polny spasł ją.
15 O Boże zastępów! nawróć się proszę, spojrzyj z nieba, i obacz, a nawiedź tę winną macicę;
16 Tę winnicę, którą szczepiła prawica twoja, i latorosłki, któreś sobie zmocnił.
17 Spalona jest ogniem, i wyrąbana; ginie od zapalczywości oblicza twego.
18 Niech będzie ręka twoja nad mężem prawicy twojej, nad synem człowieczym, któregoś sobie zmocnił.
19 A nie odstąpimy od ciebie; zachowaj nas przy żywocie, a imienia twego wzywać będziemy. O Panie, Boże zastępów! nawróćże nas zasię; rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.