Księga Psalmów. Chapter 47

1 Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego pieśń.
2 Wszystkie narody klaskajcie rękoma, wykrzykajcie Bogu głosem wesela.
3 Albowiem Pan najwyższy, straszny, jest królem wielkim nad wszystką ziemią.
4 Podbija ludzi pod moc naszę, a narody pod nogi nasze.
5 Obrał nam za dziedzictwo nasze chwałę Jakóba, którego umiłował. Sela.
6 Wstąpił Bóg z krzykiem; Pan wstąpił z głosem trąby.
7 Śpiewajcież Bogu, śpiewajcie; śpiewajcież królowi naszemu, śpiewajcie.
8 Albowiem Bóg królem wszystkiej ziemi; śpiewajcież rozumnie.
9 Króluje Bóg nad narodami; Bóg siedzi na świętej stolicy swojej. Książęta narodów przyłączyli się do ludu Boga Abrahamowego; albowiem Boże są tarcze ziemskie; skąd on zacnie jest wywyższony.
1 Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego pieśń.
2 Wszystkie narody klaskajcie rękoma, wykrzykajcie Bogu głosem wesela.
3 Albowiem Pan najwyższy, straszny, jest królem wielkim nad wszystką ziemią.
4 Podbija ludzi pod moc naszę, a narody pod nogi nasze.
5 Obrał nam za dziedzictwo nasze chwałę Jakóba, którego umiłował. Sela.
6 Wstąpił Bóg z krzykiem; Pan wstąpił z głosem trąby.
7 Śpiewajcież Bogu, śpiewajcie; śpiewajcież królowi naszemu, śpiewajcie.
8 Albowiem Bóg królem wszystkiej ziemi; śpiewajcież rozumnie.
9 Króluje Bóg nad narodami; Bóg siedzi na świętej stolicy swojej. Książęta narodów przyłączyli się do ludu Boga Abrahamowego; albowiem Boże są tarcze ziemskie; skąd on zacnie jest wywyższony.