Księga Psalmów. Chapter 118

1 Wysławiajcie Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa miłosierdzie jego;
2 Rzecz teraz, Izraelu! że na wieki miłosierdzie jego.
3 Rzecz teraz, domie Aaronowy! że na wieki miłosierdzie jego.
4 Rzeczcież teraz, którzy się boicie Pana, że na wieki miłosierdzie jego.
5 W ucisku wzywałem Pana; wysłuchał mię, i na przestrzeństwie postawił mię Pan.
6 Pan jest zemną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek.
7 Pan jest zemną między pomocnikami mymi; przetoż ja oglądam pomstę nad tymi, którzy mię mają w nienawiści.
8 Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku.
9 Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w książętach.
10 Wszystkie narody ogarnęły mię; ale w imieniu Pańskim wygubiłem ich.
11 Częstokroć mię ogarnęły; ale w imieniu Pańskiem wygubiłem ich.
12 Ogarnęły mię jako pszczoły, ale zgasły jako ogień z ciernia; bo w imieniu Pańskiem wytraciłem ich.
13 Bardzoś potężnie na mię nacierał, abym upadł; ale Pan poratował mię.
14 Pan jest mocą moją, i pieśnią moją; on był moim wybawicielem.
15 Głos wykrzykania i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych, prawica Pańska dokazała mocy;
16 Prawica Pańska wywyższyła się; prawica Pańska dokazała mocy.
17 Nie umrę, ale będę żył, abym opowiadał sprawy Pańskie.
18 Pokarałci mię Pan srodze; ale mię na śmierć nie podał.
19 Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wszedłszy w nie będę wysławiał Pana.
20 Tać jest brama Pańska, którą sprawiedliwi wchodzą.
21 Tuć ja ciebie wysławiać będę; boś mię wysłuchał, i byłeś wybawicielem moim.
22 Kamień, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną.
23 Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych.
24 Tenci to dzień, który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozradujmy się weń.
25 Proszę, Panie! zachowajże teraz; proszę Panie! zdarz teraz.
26 Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie; błogosławimy wam z domu Pańskiego.
27 Bógci Panem, onci nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami ku ofierze aż do rogów ołtarza.
28 Tyś jest Bóg mój; przetoż cię wysławiać będę, Boże mój! wywyższać cię będę.
29 Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry: albowiem na wieki miłosierdzie jego.
1 Wysławiajcie Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa miłosierdzie jego;
2 Rzecz teraz, Izraelu! że na wieki miłosierdzie jego.
3 Rzecz teraz, domie Aaronowy! że na wieki miłosierdzie jego.
4 Rzeczcież teraz, którzy się boicie Pana, że na wieki miłosierdzie jego.
5 W ucisku wzywałem Pana; wysłuchał mię, i na przestrzeństwie postawił mię Pan.
6 Pan jest zemną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek.
7 Pan jest zemną między pomocnikami mymi; przetoż ja oglądam pomstę nad tymi, którzy mię mają w nienawiści.
8 Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku.
9 Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w książętach.
10 Wszystkie narody ogarnęły mię; ale w imieniu Pańskim wygubiłem ich.
11 Częstokroć mię ogarnęły; ale w imieniu Pańskiem wygubiłem ich.
12 Ogarnęły mię jako pszczoły, ale zgasły jako ogień z ciernia; bo w imieniu Pańskiem wytraciłem ich.
13 Bardzoś potężnie na mię nacierał, abym upadł; ale Pan poratował mię.
14 Pan jest mocą moją, i pieśnią moją; on był moim wybawicielem.
15 Głos wykrzykania i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych, prawica Pańska dokazała mocy;
16 Prawica Pańska wywyższyła się; prawica Pańska dokazała mocy.
17 Nie umrę, ale będę żył, abym opowiadał sprawy Pańskie.
18 Pokarałci mię Pan srodze; ale mię na śmierć nie podał.
19 Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wszedłszy w nie będę wysławiał Pana.
20 Tać jest brama Pańska, którą sprawiedliwi wchodzą.
21 Tuć ja ciebie wysławiać będę; boś mię wysłuchał, i byłeś wybawicielem moim.
22 Kamień, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną.
23 Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych.
24 Tenci to dzień, który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozradujmy się weń.
25 Proszę, Panie! zachowajże teraz; proszę Panie! zdarz teraz.
26 Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie; błogosławimy wam z domu Pańskiego.
27 Bógci Panem, onci nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami ku ofierze aż do rogów ołtarza.
28 Tyś jest Bóg mój; przetoż cię wysławiać będę, Boże mój! wywyższać cię będę.
29 Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry: albowiem na wieki miłosierdzie jego.