Księga Psalmów. Chapter 150

1 Halleluja. Chwalcie Boga w świątnicy jego; chwalcie go na rozpostarciu mocy jego.
2 Chwalcie go ze wszelkiej mocy jego; chwalcie go według wielkiej dostojności jego.
3 Chwalcie go na głośnych trąbach; chwalcie go na lutni i na harfie.
4 Chwalcie go na bębnie, i na piszczałce; chwalcie go stronach i na organach.
5 Chwalcie go na cymbałach głośnych; chwalcie go cymbałach krzykliwych.
6 Niech wszelki duch chwali Pana! Halleluja.
1 Halleluja. Chwalcie Boga w świątnicy jego; chwalcie go na rozpostarciu mocy jego.
2 Chwalcie go ze wszelkiej mocy jego; chwalcie go według wielkiej dostojności jego.
3 Chwalcie go na głośnych trąbach; chwalcie go na lutni i na harfie.
4 Chwalcie go na bębnie, i na piszczałce; chwalcie go stronach i na organach.
5 Chwalcie go na cymbałach głośnych; chwalcie go cymbałach krzykliwych.
6 Niech wszelki duch chwali Pana! Halleluja.