Księga Psalmów. Chapter 148

1 Halleluja. Chwalcie Pana na niebiosach; chwalcież go na wysokościach.
2 Chwalcie go wszyscy Aniołowie jego; chwalcie go wszystkie wojska jego.
3 Chwalcie go słońce i miesiącu; chwalcie go wszystkie jasne gwiazdy.
4 Chwalcie go niebiosa nad niebiosami, i wody, które są nad niebem.
5 Chwalcie imię Pańskie; albowiem on rozkazał, a stworzone są.
6 I wystawił je na wieki wieczne; założył im kres, którego nie przestępują.
7 Chwalcie Pana na ziemi, smoki i wszystkie przepaści.
8 Ogień i grad, śnieg i para, wiatr gwałtowny, wykonywający rozkaz jego;
9 Góry, i wszystkie pagórki, drzewa rodzaje, i wszystkie cedry;
10 Zwierzęta, i wszystko bydło, gadziny, i ptastwo skrzydlaste.
11 Królowie ziemscy, i wszystkie narody; książęta i wszyscy sędziowie ziemi;
12 Młodzieńcy, także i panny, starzy i młodzi,
13 Chwalcie imię Pańskie; albowiem wywyższone jest imię jego samego, a chwała jego nad ziemią i niebem.
14 I wywyższył róg ludu swego, chwałę wszystkich świętych jego, mianowicie synów Izraelskich, ludu jemu najbliższego. Halleluja.
1 Halleluja. Chwalcie Pana na niebiosach; chwalcież go na wysokościach.
2 Chwalcie go wszyscy Aniołowie jego; chwalcie go wszystkie wojska jego.
3 Chwalcie go słońce i miesiącu; chwalcie go wszystkie jasne gwiazdy.
4 Chwalcie go niebiosa nad niebiosami, i wody, które są nad niebem.
5 Chwalcie imię Pańskie; albowiem on rozkazał, a stworzone są.
6 I wystawił je na wieki wieczne; założył im kres, którego nie przestępują.
7 Chwalcie Pana na ziemi, smoki i wszystkie przepaści.
8 Ogień i grad, śnieg i para, wiatr gwałtowny, wykonywający rozkaz jego;
9 Góry, i wszystkie pagórki, drzewa rodzaje, i wszystkie cedry;
10 Zwierzęta, i wszystko bydło, gadziny, i ptastwo skrzydlaste.
11 Królowie ziemscy, i wszystkie narody; książęta i wszyscy sędziowie ziemi;
12 Młodzieńcy, także i panny, starzy i młodzi,
13 Chwalcie imię Pańskie; albowiem wywyższone jest imię jego samego, a chwała jego nad ziemią i niebem.
14 I wywyższył róg ludu swego, chwałę wszystkich świętych jego, mianowicie synów Izraelskich, ludu jemu najbliższego. Halleluja.