Księga Psalmów. Chapter 149

1 Halleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową; chwała jego niechaj zabrzmi w zgromadzeniu świętych.
2 Wesel się, Izraelu! w Twórcy swoim; synowie Syońscy! radujcie się w królu swoim.
3 Chwalcie imię jego na piszczałkach; na bębnie i na harfie grajcie mu.
4 Albowiem się kocha Pan w ludu swym; pokornych zbawieniem uwielbia.
5 Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych.
6 Wysławiania Boże będą w ustach ich, a miecz na obie strony ostry w rękach ich,
7 Aby wykonywali pomstę nad poganami, a karali narody;
8 Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznemi;
9 Aby postąpili z nimi według prawa zapisanego.Tać jest sława wszystkich świętych jego. Halleluja.
1 Halleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową; chwała jego niechaj zabrzmi w zgromadzeniu świętych.
2 Wesel się, Izraelu! w Twórcy swoim; synowie Syońscy! radujcie się w królu swoim.
3 Chwalcie imię jego na piszczałkach; na bębnie i na harfie grajcie mu.
4 Albowiem się kocha Pan w ludu swym; pokornych zbawieniem uwielbia.
5 Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych.
6 Wysławiania Boże będą w ustach ich, a miecz na obie strony ostry w rękach ich,
7 Aby wykonywali pomstę nad poganami, a karali narody;
8 Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznemi;
9 Aby postąpili z nimi według prawa zapisanego.Tać jest sława wszystkich świętych jego. Halleluja.