Księga Psalmów. Chapter 114

1 Gdy wychodził Izrael z Egiptu i dom Jakóbowy z narodu obcego,
2 Stał się Juda poświęceniem jego, Izrael panowaniem jego.
3 To widząc morze, uciekło a Jordan wrócił się nazad.
4 Góry skakały jako barany, pogórki jako jagnięta.
5 Morze! cóż ci się stało, iżeś uciekło? O Jordanie! żeś się nazad wrócił?
6 Góry! żeście skakały jako barany? pagórki! jako jagnięta?
7 Przed obliczem Pańskiem zadrżała ziemia, przed obliczem Boga Jakóbowego.
8 Który obraca opokę w jezioro wód, a krzemień w źródło wód.
1 Gdy wychodził Izrael z Egiptu i dom Jakóbowy z narodu obcego,
2 Stał się Juda poświęceniem jego, Izrael panowaniem jego.
3 To widząc morze, uciekło a Jordan wrócił się nazad.
4 Góry skakały jako barany, pogórki jako jagnięta.
5 Morze! cóż ci się stało, iżeś uciekło? O Jordanie! żeś się nazad wrócił?
6 Góry! żeście skakały jako barany? pagórki! jako jagnięta?
7 Przed obliczem Pańskiem zadrżała ziemia, przed obliczem Boga Jakóbowego.
8 Który obraca opokę w jezioro wód, a krzemień w źródło wód.