Księga Psalmów. Chapter 117

1 Chwalcie Pana wszystkie narody! chwalcie go wszyscy ludzie!
2 Albowiem rozszerzone jest nad nami miłosierdzie jego, a prawda Pańska trwa na wieki. Halleluja.
1 Chwalcie Pana wszystkie narody! chwalcie go wszyscy ludzie!
2 Albowiem rozszerzone jest nad nami miłosierdzie jego, a prawda Pańska trwa na wieki. Halleluja.