Księga Psalmów. Chapter 113

1 Halleluja. Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pańskie.
2 Niechaj będzie imię Pańskie błogosławione, odtąd aż na wieki.
3 Od wschodu słońca, aż do zachodu jego, niech będzie chwalebne imię Pańskie.
4 Pan jest nad wszystkie narody wywyższony; chwała jego nad niebiosa.
5 Któż taki, jako Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokości?
6 Który się zniża, aby widział, co jest na niebie i na ziemi.
7 Podnosi z prochu nędznego, a z gnoju wywyższa ubogiego,
8 Aby go posadził z książętami, z książętami ludu swego;
9 Który sprawia, że niepłodna w domu bywa matką weselącą się z dziatek. Halleluja.
1 Halleluja. Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pańskie.
2 Niechaj będzie imię Pańskie błogosławione, odtąd aż na wieki.
3 Od wschodu słońca, aż do zachodu jego, niech będzie chwalebne imię Pańskie.
4 Pan jest nad wszystkie narody wywyższony; chwała jego nad niebiosa.
5 Któż taki, jako Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokości?
6 Który się zniża, aby widział, co jest na niebie i na ziemi.
7 Podnosi z prochu nędznego, a z gnoju wywyższa ubogiego,
8 Aby go posadził z książętami, z książętami ludu swego;
9 Który sprawia, że niepłodna w domu bywa matką weselącą się z dziatek. Halleluja.