Księga Psalmów. Chapter 135

1 Halleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie słudzy Pańscy.
2 Którzy stawacie w domu Pańskim, w sieniach domu Boga naszego.
3 Chwalcież Pana, albowiem to Pan dobry; śpiewajcież imieniowi jego, boć jest wdzięczne.
4 Albowiem sobie Jakóba Pan obrał, i Izraela za własność swoję.
5 Jać zaiste uznaję, iż wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów.
6 Wszystko co chce Pan, to czyni, na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich przepaściach.
7 Który czyni, że występują pary od kończyn ziemi; błyskawice i dżdże przywodzi, wywodzi wiatr z skarbów swoich;
8 Który pobił pierworodztwa w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia.
9 Posłał znaki i cuda w pośród ciebie, Egipcie! na Faraona i na wszystkich sług jego.
10 Który poraził wiele narodów, a pobił królów możnych;
11 Sehona, króla Amorejskiego, i Oga, króla Basańskiego, i wszystkie królestwa Chananejskie.
12 I dał ziemię ich w dziedzictwo, w dziedzictwo Izraelowi, ludowi swemu.
13 Panie! imię twoje na wieki; Panie! pamiątka twoja od narodu do narodu.
14 Zaite Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zmiłuje się.
15 Ale bałwany pogańskie, srebro i złoto, są robotą rąk ludzkich.
16 Usta mają, a nie mówią, oczy mają, a nie widzą;
17 Uszy mają, a nie słyszą, ani mają tchnienia w ustach swoich.
18 Niech im podobni będą, którzy je robią, i wszyscy, którzy w nich ufają.
19 Domie Izraelski! błogosławcie Panu; domie Aaronowy! błogosławcie Panu.
20 Domie Lewiego! błogosławcie Panu, którzy się boicie Pana, błogosławcie Panu.
21 Błogosławiony Pan z Syonu, który mieszka w Jeruzalemie. Halleluja.
1 Halleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie słudzy Pańscy.
2 Którzy stawacie w domu Pańskim, w sieniach domu Boga naszego.
3 Chwalcież Pana, albowiem to Pan dobry; śpiewajcież imieniowi jego, boć jest wdzięczne.
4 Albowiem sobie Jakóba Pan obrał, i Izraela za własność swoję.
5 Jać zaiste uznaję, iż wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów.
6 Wszystko co chce Pan, to czyni, na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich przepaściach.
7 Który czyni, że występują pary od kończyn ziemi; błyskawice i dżdże przywodzi, wywodzi wiatr z skarbów swoich;
8 Który pobił pierworodztwa w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia.
9 Posłał znaki i cuda w pośród ciebie, Egipcie! na Faraona i na wszystkich sług jego.
10 Który poraził wiele narodów, a pobił królów możnych;
11 Sehona, króla Amorejskiego, i Oga, króla Basańskiego, i wszystkie królestwa Chananejskie.
12 I dał ziemię ich w dziedzictwo, w dziedzictwo Izraelowi, ludowi swemu.
13 Panie! imię twoje na wieki; Panie! pamiątka twoja od narodu do narodu.
14 Zaite Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zmiłuje się.
15 Ale bałwany pogańskie, srebro i złoto, są robotą rąk ludzkich.
16 Usta mają, a nie mówią, oczy mają, a nie widzą;
17 Uszy mają, a nie słyszą, ani mają tchnienia w ustach swoich.
18 Niech im podobni będą, którzy je robią, i wszyscy, którzy w nich ufają.
19 Domie Izraelski! błogosławcie Panu; domie Aaronowy! błogosławcie Panu.
20 Domie Lewiego! błogosławcie Panu, którzy się boicie Pana, błogosławcie Panu.
21 Błogosławiony Pan z Syonu, który mieszka w Jeruzalemie. Halleluja.