Księga Psalmów. Chapter 136

1 Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
2 Wysławiajcież Boga nad bogami; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
3 Wysławiajcież Pana nad panami; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
4 Tego, który sam czyni cuda wielkie; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5 Który mądrze niebiosa uczynił; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
6 Który rozciągnął ziemię na wodach; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
7 Który uczynił światła wielkie; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
8 Słońce, aby panowało we dnie; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
9 Miesiąc i gwiazdy, aby panowały w nocy; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
10 Który poraził Egipczan na pierworodnych ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
11 Który wywiódł Izraela z pośrodku ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
12 W ręce mocnej i w ramieniu wyciągnionem; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
13 Który rozdzielił morze Czerwone na rozdziały; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
14 I przeprowadził lud Izraelski pośrodkiem jego; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
15 I wrzucił Faraona z wojskiem jego w morze Czerwone; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
16 Który prowadził lud swój przez puszczę; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
17 Który poraził królów wielkich; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
18 I pobił królów możnych; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
19 Sehona; króla Amorejskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
20 I Oga, króla Basańskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
21 I dał ziemię ich w dziedzictwo; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
22 W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
23 Który w uniżeniu naszem pamięta na nas; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
24 I wybawił nas od nieprzyjaciół naszych; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
25 Który daje pokarm wszelkiemu ciału; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
26 Wysławiajcież Boga niebios; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
1 Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
2 Wysławiajcież Boga nad bogami; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
3 Wysławiajcież Pana nad panami; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
4 Tego, który sam czyni cuda wielkie; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5 Który mądrze niebiosa uczynił; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
6 Który rozciągnął ziemię na wodach; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
7 Który uczynił światła wielkie; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
8 Słońce, aby panowało we dnie; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
9 Miesiąc i gwiazdy, aby panowały w nocy; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
10 Który poraził Egipczan na pierworodnych ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
11 Który wywiódł Izraela z pośrodku ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
12 W ręce mocnej i w ramieniu wyciągnionem; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
13 Który rozdzielił morze Czerwone na rozdziały; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
14 I przeprowadził lud Izraelski pośrodkiem jego; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
15 I wrzucił Faraona z wojskiem jego w morze Czerwone; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
16 Który prowadził lud swój przez puszczę; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
17 Który poraził królów wielkich; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
18 I pobił królów możnych; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
19 Sehona; króla Amorejskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
20 I Oga, króla Basańskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
21 I dał ziemię ich w dziedzictwo; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
22 W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
23 Który w uniżeniu naszem pamięta na nas; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
24 I wybawił nas od nieprzyjaciół naszych; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
25 Który daje pokarm wszelkiemu ciału; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
26 Wysławiajcież Boga niebios; albowiem na wieki miłosierdzie jego.