Księga Psalmów. Chapter 130

1 Pieśń stopni. Z głębokości wołam do ciebie, o Panie!
2 Panie! wysłuchaj głos mój: nakłoń uszów twych do głosu prośb moich.
3 Panie! będzieszli nieprawości upatrywał, Panie! któż się zostoi?
4 Aleć u ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano.
5 Oczekuję na Pana; oczekuje dusza moja, i jeszcze oczekuje na słowo jego.
6 Dusza moja oczekuje Pana, pilniej niż straż świtania, która strzeże aż do poranku.
7 Oczekujże, Izraelu! na Pana; albowiem u Pana jest miłosierdzie, a obfite u niego odkupienie.
8 Onci sam odkupi Izraela od wszystkich nieprawości jego.
1 Pieśń stopni. Z głębokości wołam do ciebie, o Panie!
2 Panie! wysłuchaj głos mój: nakłoń uszów twych do głosu prośb moich.
3 Panie! będzieszli nieprawości upatrywał, Panie! któż się zostoi?
4 Aleć u ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano.
5 Oczekuję na Pana; oczekuje dusza moja, i jeszcze oczekuje na słowo jego.
6 Dusza moja oczekuje Pana, pilniej niż straż świtania, która strzeże aż do poranku.
7 Oczekujże, Izraelu! na Pana; albowiem u Pana jest miłosierdzie, a obfite u niego odkupienie.
8 Onci sam odkupi Izraela od wszystkich nieprawości jego.