Księga Psalmów. Chapter 100

1 Psalm dla dziękczynienia. Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio!
2 Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze jego z radością.
3 Wiedzcież, żeć Pan jest Bogiem; on uczynił nas, a nie my samych siebie, abyśmy byli ludem jego, i owcami pastwiska jego.
4 Wnijdźcież w bramy jego z wysławianiem, a do sieni jego z chwałami; wysławiajcież go, dobrorzeczcież imieniowi jego;
5 Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa miłosierdzie jego, a od narodu aż do narodu prawda jego.
1 Psalm dla dziękczynienia. Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio!
2 Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze jego z radością.
3 Wiedzcież, żeć Pan jest Bogiem; on uczynił nas, a nie my samych siebie, abyśmy byli ludem jego, i owcami pastwiska jego.
4 Wnijdźcież w bramy jego z wysławianiem, a do sieni jego z chwałami; wysławiajcież go, dobrorzeczcież imieniowi jego;
5 Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa miłosierdzie jego, a od narodu aż do narodu prawda jego.