Księga Psalmów. Chapter 97

1 Pan króluje; wyskakuj ziemio, a wesel się mnóstwo wysep!
2 Obłok i ciemność około niego; sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy jego.
3 Ogień przed obliczem jego idzie, a zapala w około nieprzyjaciół jego.
4 Błyskawice jego oświecają okrąg świata, co widząc ziemia zadrżała.
5 Góry jako wosk rozpływają się przed obliczem Pańskiem, przed obliczem Pana wszystkiej ziemi.
6 Niebiosa opowiadają sprawiedliwość jego, a wszystkie narody oglądają chwałę jego.
7 Niechże będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą obrazom, którzy się chlubią w bałwanach; kłaniajcież mu się wszyscy bogowie.
8 To usłyszawszy Syon rozweseli się, a radować się będą córki Judzkie, dla sądów twoich, Panie!
9 Albowiemeś ty Pan najwyższy na wszystkiej ziemi, a bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów.
10 Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie złe w nienawiści; on strzeże świętych swoich, a z ręki niepobożnych wyrywa ich.
11 Światłości nasiano sprawiedliwemu, a radości tym, którzy są uprzejmego serca.
12 Weselcie się sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świętobliwości jego.
1 Pan króluje; wyskakuj ziemio, a wesel się mnóstwo wysep!
2 Obłok i ciemność około niego; sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy jego.
3 Ogień przed obliczem jego idzie, a zapala w około nieprzyjaciół jego.
4 Błyskawice jego oświecają okrąg świata, co widząc ziemia zadrżała.
5 Góry jako wosk rozpływają się przed obliczem Pańskiem, przed obliczem Pana wszystkiej ziemi.
6 Niebiosa opowiadają sprawiedliwość jego, a wszystkie narody oglądają chwałę jego.
7 Niechże będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą obrazom, którzy się chlubią w bałwanach; kłaniajcież mu się wszyscy bogowie.
8 To usłyszawszy Syon rozweseli się, a radować się będą córki Judzkie, dla sądów twoich, Panie!
9 Albowiemeś ty Pan najwyższy na wszystkiej ziemi, a bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów.
10 Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie złe w nienawiści; on strzeże świętych swoich, a z ręki niepobożnych wyrywa ich.
11 Światłości nasiano sprawiedliwemu, a radości tym, którzy są uprzejmego serca.
12 Weselcie się sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świętobliwości jego.