Księga Psalmów. Chapter 67

1 Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot psalm ku śpiewaniu.
2 Boże! zmiłuj się nad nami, a błogosław nam, rozświeć oblicze twoje nad nami. Sela.
3 Aby tak poznali na ziemi drogę twoję, a po wszystkich narodach zbawienie twoje.
4 Tedy cię będą wysławiały narody o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie!
5 Radować się będą i wykrzykać narody; bo ty będziesz sądził ludzi w sprawiedliwości, a narody będziesz sprawował na ziemi. Sela.
6 Będą cię wysławiać narody, o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie.
7 Ziemia także wyda urodzaj swój; niech nam błogosławi Bóg, Bóg nasz. Niech nam błogosławi Bóg, a niech się go boją wszystkie kraje ziemi.
1 Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot psalm ku śpiewaniu.
2 Boże! zmiłuj się nad nami, a błogosław nam, rozświeć oblicze twoje nad nami. Sela.
3 Aby tak poznali na ziemi drogę twoję, a po wszystkich narodach zbawienie twoje.
4 Tedy cię będą wysławiały narody o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie!
5 Radować się będą i wykrzykać narody; bo ty będziesz sądził ludzi w sprawiedliwości, a narody będziesz sprawował na ziemi. Sela.
6 Będą cię wysławiać narody, o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie.
7 Ziemia także wyda urodzaj swój; niech nam błogosławi Bóg, Bóg nasz. Niech nam błogosławi Bóg, a niech się go boją wszystkie kraje ziemi.