Księga Psalmów. Chapter 30

1 Psalm pieśni przy poświęceniu domu Dwidowego.
2 Panie! wywyższać cię będę; albowiem wywyższyłeś mię, a nie dałeś pociechy nieprzyjaciołom moim ze mnie.
3 Panie, Boże mój! wołałem do ciebie, a uzdrowiłeś mię.
4 Panie! wywiodłeś z piekła duszę moję; zachowałeś mię przy żywocie, abym nie zstąpił do grobu.
5 Śpiewajcież Panu święci jego, a wysłuchajcie pamiątkę świętobliwości jego.
6 Albowiem prędko przemija gniew jego, ale po wszystek żywot trwa dobra wola jego; z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele.
7 Rzekłem w szczęściu swojem: Nie będę poruszony na wieki.
8 Albowiem ty, Panie! według woli twojej umocniłeś był górę moję mocą; ale skoroś ukrył oblicze swoje, strwożyłem się;
9 I wołałem do ciebie, Panie! a Panum się modlił, mówiąc:
10 Co za pożytek ze krwi mojej, gdybym zstąpił do dołu? Izali cię proch chwalić będzie? Iazali opowie prawdę twoję?
11 Wysłuchajże, Panie! a zmiłuj się nademną; Panie! bądź pomocnikiem moim.
12 Tedyś odmienił płacz mój w pląsanie; zdjąłeś ze mnie wór mój, a przepasałeś mię radością. Przetoż tobie śpiewać będzie chwała moja, a milczeć nie będzie. Panie, Boże mój! na wieki wysławiać cię będę.
1 Psalm pieśni przy poświęceniu domu Dwidowego.
2 Panie! wywyższać cię będę; albowiem wywyższyłeś mię, a nie dałeś pociechy nieprzyjaciołom moim ze mnie.
3 Panie, Boże mój! wołałem do ciebie, a uzdrowiłeś mię.
4 Panie! wywiodłeś z piekła duszę moję; zachowałeś mię przy żywocie, abym nie zstąpił do grobu.
5 Śpiewajcież Panu święci jego, a wysłuchajcie pamiątkę świętobliwości jego.
6 Albowiem prędko przemija gniew jego, ale po wszystek żywot trwa dobra wola jego; z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele.
7 Rzekłem w szczęściu swojem: Nie będę poruszony na wieki.
8 Albowiem ty, Panie! według woli twojej umocniłeś był górę moję mocą; ale skoroś ukrył oblicze swoje, strwożyłem się;
9 I wołałem do ciebie, Panie! a Panum się modlił, mówiąc:
10 Co za pożytek ze krwi mojej, gdybym zstąpił do dołu? Izali cię proch chwalić będzie? Iazali opowie prawdę twoję?
11 Wysłuchajże, Panie! a zmiłuj się nademną; Panie! bądź pomocnikiem moim.
12 Tedyś odmienił płacz mój w pląsanie; zdjąłeś ze mnie wór mój, a przepasałeś mię radością. Przetoż tobie śpiewać będzie chwała moja, a milczeć nie będzie. Panie, Boże mój! na wieki wysławiać cię będę.